Categorieën
Nieuws

WWWauw … balansdigitaal.nl is vernieuwd!

Welkom op onze

nieuwe website!

 

 

 

Dé online plek met duidelijke informatie, actueel nieuws en tips & tricks. Met een overzichtelijk ingericht forum om met elkaar ervaringen en inzichten te delen. Bovendien leest u ons vernieuwde magazine voortaan makkelijk online.

U vindt alle informatie van onze Academy duidelijk op een rij. De regionale en landelijke evenementen zijn vindbaar op datum. Kortom, welkom ouders, professionals en leerkrachten op balansdigitaal.nl

ONZE WEBSITE IS NU OOK RESPONSIVE!

 

 

Categorieën
Geen categorie

Hallo wereld.

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!

Categorieën
Nieuws

Vier herkansingen voor staatsexamens

Tot januari vier keer kans voor staatsexamenkandidaten om een diploma te halen.
Nog steeds geen herkansing voor leerlingen die opgaan voor certificaten.

Spoeddebat in Tweede Kamer

Vandaag was er in de Tweede Kamer een spoeddebat over de staatsexamens. Het debat was aangevraagd door D66 en het CDA, omdat onderwijsminister Arie Slob hun eerder ingediende motie over de staatsexamens in een brief onuitvoerbaar had verklaard.

Volwaardig diploma

In de motie die was ingediend door Rog en Van Meenen werd gevraagd om voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) leerlingen de gedurende het jaar gemaakte toetsen te laten gelden als examen.

Vandaag, 13 mei, tijdens het debat werd dit niet meer zo specifiek gevraagd. De Kamerleden vroegen nu vooral om zeer vergaande maatwerkoplossingen om deze groep veelal kwetsbare leerlingen een eerlijke kans op het behalen van een certificaat of diploma te geven. Maar wel een volwaardig diploma of certificaat.

Dat gaan voor een volwaardig diploma of certificaat juicht Balans toe. De vso leerlingen en ook de leerlingen die zich met thuisonderwijs hebben voorbereid op het examen willen toekomstperspectief. En net als alle andere eindexamenleerlingen hun diploma ‘verdienen’.

Vierde herkansing

Tijdens het debat vandaag benadrukte minister Slob, dat de maatwerkmogelijkheden ook gelden voor deze kandidaten. Dus ook voor de kandidaten die thuisonderwijs volgen. Ook deed hij een aantal toezeggingen.

Een extra vierde herkansingsmogelijkheid voor leerlingen die opgaan voor een diploma bijvoorbeeld. Dit geeft kandidaten meer tijd om zich goed voor te bereiden op het examen. Wat door het afstandsonderwijs door de coronacrisis lastiger is geweest. De vierde herkansingsmogelijkheid is dan uiterlijk in januari. Daarbij deed de minister de toezegging dat deze kandidaten in september, in afwachting van de resultaten van de herkansing, wel al aan hun vervolgopleiding mogen beginnen.

Geen digitaal mondeling examen

Ondanks verzoeken van Kamerleden bleef de Minister erbij dat herkansingen voor leerlingen die opgaan voor certificaten,  en dus geen kans hebben op een diploma, niet realiseerbaar zijn. Balans had een herkansing voor iedereen zeker gezien de bijzondere omstandigheden rechtvaardig gevonden.

Het college-examen bestaat voor de meeste vakken alleen uit een mondeling examen. Dit vinden veel kandidaten extra stressvol. Balans had een mondeling examen digitaal afnemen, bijvoorbeeld via videobellen, een goede maatwerkmogelijkheid gevonden.

Informatiepunt

Wel komt er zo snel mogelijk een informatiepunt waar eindexamenkandidaten en ouders terecht kunnen met al hun vragen en zorgen. Ook over maatwerkmogelijkheden. Al eerder heeft de Minister toezeggingen gedaan over mogelijkheden van maatwerkmogelijkheden.

Voorbeelden van maatwerkmogelijkheden:

 • Zo mogen leerlingen die moeite hebben met verbale communicatie, antwoorden tijdens de mondelinge examens op papier of een laptop schrijven;
 • Andere mogelijkheden voor maatwerk zijn een langere introductie om te helpen de leerling meer op het gemak te stellen.;
 • Of bijvoorbeeld de aanwezigheid van de eigen docent of mentor bij het examen. Voor leerlingen die niet verbonden zijn aan een school kan dit een vertrouwenspersoon zijn.

Over de rol van de aanwezige docent of mentor geeft minister Slob in zijn brief nog een toelichting. ‘In de gevallen waar de docent aanwezig is, mag de docent de vraag die de examinator stelt herhalen, zodat de leerling de vraag gesteld krijgt door een vertrouwd persoon en ook zijn antwoord kan richten aan de eigen docent. Ik denk dat dit een belangrijke stress-verlagende bijdrage kan leveren aan een meer ontspannen examenafname voor die leerlingen die het echt nodig hebben.’

Helaas is er nog steeds geen toezegging voor een feestelijk (vlag) moment om de geslaagde staatsexamenkandidaten ook in het zonnetje te zetten met hun prestaties.

Hier zal Balans de Minister nogmaals om vragen. De college-examens voor staatsexamenkandidaten beginnen op 25 mei.

Balans wenst iedereen alvast heel veel succes!

Categorieën
Oproepen

Balans zoekt uitbreiding van haar bestuur

Oudervereniging Balans zoekt uitbreiding voor haar bestuur, namelijk een nieuwe penningmeester en bestuurslid.

Bestuursleden representeren de vereniging en ondersteunen de directie in de fase van herpositionering en verdere ontwikkeling. Door interne wijzigingen binnen het huidige bestuur, is Balans nu op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging, en door uitwisseling van kennis én ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Perspectief voor ieder kind; dat is waar we voor staan.

Met 8000 leden is Balans de grootste oudervereniging in het onderwijs- en zorgveld.  Naast de contributies van leden en donateurs zijn er project-inkomsten (fondsen) en ontvangt een basissubsidie van VWS als erkende cliëntenorganisatie.

Balans zorgt voor begrip en herkenning door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening, door kennisbijeenkomsten en persoonlijk advies: landelijk en in de regio/buurt.  Balans heeft een ANBI Status.

Meer informatie

Uitgebreide informatie en procedure wervings bestuurdleden Balans mei 2020

Inlichtingen kunt u opvragen bij Lucas Middelhoff bestuurslid (06 43 36 65 55).

Uw sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw brief met cv richten aan bestuur@balansdigitaal.nl

Categorieën
Nieuws

Enquête

Loopt u(w kind) wel eens tegen problemen aan bij, bijvoorbeeld op school of in de hulpverlening?

Balans is een vereniging die de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag, versterkt.

Door belangenbehartiging, uitwisseling van kennis én ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

Wij onderzoeken in hoeverre onze onderwerpen en activiteiten (nog) aansluiten bij de behoeften van ouders.

Wilt u onze enquête invullen? Het duurt tussen de 5 en 10 minuten.

Bent u professional, betrokken bij ouders en bij de onderwerpen van Balans? Dan horen wij uw mening ook graag.

De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij om ons aanbod te evalueren en waar nodig aan te passen.

Link website:

https://nl.surveymonkey.com/r/2M8VQR9

vast bedankt!!

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019

 

Categorieën
Nieuws

Meer duidelijkheid over maatwerk bij college-examen voor staatsexamenleerlingen

Op 29 april sprak de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer over onderwijs en corona. Tijdens dit debat kreeg minister Slob veel vragen over de staatsexamenkandidaten.

Zij slagen dit jaar wel of niet op basis van de resultaten van de college-examens. Dit examen is voor de meeste vakken een mondeling examen. Wat voor een groep leerlingen als extra stressvol wordt ervaren.

Mede naar aanleiding van ingediende moties over de staatsexamens, liet onderwijsminister Slob weten nogmaals in overleg te willen gaan met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) en andere betrokken partijen. En beloofde nog voor de stemming over de ingediende moties met een brief te zullen komen hierover. Deze brief is 6 mei verschenen.

Kamerbrief reactie op moties en vragen na kameroverleg onderwijs en corona

Ook Balans maakt zich zorgen om de staatsexamenkandidaten. Samen met Ouders & Onderwijs voerden we hierover gesprekken met het CvTE. En informeerden we over de zorgen van staatsexamenkandidaten en hun ouders.

Staatsexamenkandidaten niet verbonden aan een school

In de brief van de minister wordt steeds gesproken over voortgezet speciaal onderwijsleerlingen (vso) die staatsexamen doen. Belangrijke toevoeging hierbij is dat het CvTE heeft laten weten dat de genoemde maatregelen ook gelden voor staatsexamenkandidaten die niet verbonden zijn aan een school. Voor het bespreken van maatwerk wat voor de leerlingen helpend zal zijn, kunnen staatsexamenkandidaten die niet verbonden zijn aan een school een mail sturen naar staatsexamens@duo.nl. Kandidaten die wel verbonden zijn aan een school, zoals de vso-leerlingen, kunnen dit op school met de mentor of examen-coördinator bespreken.

In zijn brief laat Minister Slob het volgende weten:

Alleen herkansing voor staatsexamenkandidaten die opgaan voor een diploma

Helaas geeft de Minister in de brief aan dat een herkansingsmogelijkheid voor alle staatsexamenkandidaten niet uitvoerbaar is. Balans had het eerlijker gevonden als de herkansingsmogelijkheid voor alle staatsexamenkandidaten mogelijk zou zijn geweest.

Kandidaten die dit schooljaar opgaan voor een diploma, kunnen wel 2 vakken herkansen. Dit geldt ook voor de praktijk- en schriftelijke college-examens. Wanneer hier bij een vak sprake van is, zijn er maximaal 4 herkansingsmogelijkheden voor een kandidaat.

Voor de leerlingen die opgaan voor een diploma is er wel een derde herkansing bijgekomen: Als kandidaten na deelname aan de herkansing niet geslaagd zijn, kunnen zij het mondeling college-examen van één vak (van een derde vak of een vak waarvoor al een herkansing is afgelegd) herkansen om dit jaar alsnog een diploma te behalen.

Maatwerk bij college-examen

Vanwege de bijzondere omstandigheden tijdens de voorbereiding van het examen en tijdens het examen zelf, zullen er extra maatwerkmogelijkheden zijn voor iedere kandidaat. Dit was al eerder bekend gemaakt in de slaag-zakregeling. ‘Zodat iedere kandidaat het beste van zichzelf kan laten zien’, zo zegt minister Slob in zijn brief.

De invulling van de maatwerkmogelijkheden waarover in de slaag-zakregeling al eerder was gesproken, wordt in deze brief van de minister concreter gemaakt.

 • Zo mogen leerlingen die moeite hebben met verbale communicatie, antwoorden op de vragen op papier of een laptop schrijven.
 • Andere mogelijkheden voor maatwerk zijn een langere introductie om te helpen de leerling meer op het gemak te stellen.
 • Of bijvoorbeeld de aanwezigheid van de eigen docent of mentor bij het examen.

Het CvTE heeft ons laten weten, dat deze laatste persoon voor leerlingen die niet aan een school zijn verbonden, een eigen vertrouwenspersoon zijn kan zijn. Over de rol van de aanwezige docent of mentor geeft minister Slob in zijn brief nog een toelichting. ‘In de gevallen waar de docent aanwezig is, mag de docent de vraag die de examinator stelt herhalen zodat de leerling de vraag gesteld krijgt door een vertrouwd persoon en ook zijn antwoord kan richten aan de eigen docent. Ik denk dat dit een belangrijke stress-verlagende bijdrage kan leveren aan een meer ontspannen examenafname voor die leerlingen die het echt nodig hebben.’

Donderdagavond 7 mei zal de Kamer stemmen over alle moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg over corona en onderwijs.

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019

 

Categorieën
Blogs

Autisme is niet moeilijk als we elkaar echt willen zien en begrijpen

Terwijl ik, nog in badjas net uit bed, de thee zet voor het ontbijt, merk ik dat de plakkerige resten van de tranen van gisteren nog in mijn ogen zitten.

Vlak voor het slapen gaan, zapten we naar SOS de Verbouwing. Waar de lokale vaklieden in 10 dagen voor een alleenstaande moeder van een kind met autisme, hun droomhuis bouwden.

Waar ze samen kunnen leven en opgroeien. Voortdurend was er contact tussen de ontwerper en de verbouwers met de moeder. Zij was immers de expert van haar zoon met autisme.

Ze hadden allerlei ideeën en aannames over autisme; die houden niet van verandering en dit was natuurlijk wel een hele metamorfose. Er werd goed naar haar geluisterd.

De moeder had er net 10 jaar vechten opzitten, om haar kind naar passend onderwijs te krijgen. Om ondertussen flexibel haar zoon op te vangen, had ze twee laagbetaalde flexibele bijbanen waar ze niet van rond kon komen. Dus haar naoorlogse, niet geïsoleerde metalen golfplaatwoning met loshangende elektrische bedrading en gaten in de vloer, daar moesten ze maar mee leren leven.

Haar zoon was immers gelukkig op die school en dat was het belangrijkste in haar leven. Geen tijd of luxe voor zichzelf, al 10 jaar lang. Als je dan ziet hoe een gemeenschap van doeners in 10 dagen rond een televisieprogramma tot zo’n mooi droomresultaat komen. Ja, dan houd ik het niet meer droog.

Mij viel op dat haar zoon die metamorfose prima aankon. En ja hij had nu een eigen plekje in huis en hoefde niet meer de tuin in, naar een te klein schuurtje om zich even terug te trekken als het even allemaal teveel is. Hij had nu een groter tuinhuis, met werkende verkeerslichten! Geweldig vond hij het allemaal, maar hij was duidelijk het blijst toen hij de slaapkamer van zijn moeder zag, waar zij zich even terug kon trekken. Hij viel zijn moeder en rots in de branding in de armen en kon zijn geluk niet op.

Hoezo, zichzelf niet kunnen verplaatsen in de ander? Autisme is niet moeilijk. Als we elkaar echt willen zien en begrijpen, dan komt er een kracht naar boven die ieder ouder in zijn kind ziet en waar je voor vecht om die tot wasdom te laten komen.

Als mijn vrouw dan zegt dat ze ook blij is met de verbouwing, die ik in veel meer dan 10 dagen heb gedaan en nog niet helemaal af is, zodat ook wij met onze zoon in een droomomgeving  in een droomhuis op fietsafstand van een school waar ons kind zich veilig voelt de tijd samen mogen doorbrengen. Met zo’n goed gevoel viel ik als een blok in slaap. Blijkbaar had ik mijn gezicht niet gespoeld om de tranen weg te wassen. Bovendien word ik daar veel te wakker van en helpt dat niet met slapen. Dat is maar goed ook, want dan kan ik dit me weer even herinneren en vastleggen.

Dat motiveert mij om als vrijwilliger voor de oudervereniging aan de slag te gaan. Voor ouders door ouders. Ervaringen en kennis delen, voor die gezinnen waar opvoeding, zorg en onderwijs niet zo vanzelfsprekend gaat. Er gevochten wordt als leeuwen voor hun kinderen en dan maar even wat minder tijd en aandacht voor zichzelf. Aandacht voor elkaar en elkaar opzoeken is belangrijk. Vandaar dat we die online oudercontactavond gaan organiseren voor onze leden in Noord Holland Noord.

Dit blog is geschreven door Marcel Reining, vrijwilliger van de Regio Noord Holland Noord.

Lees ook

Balansvrijwilligers aan het woord, interview met Theresa Visser en Marcel Reining

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019

 

 

Categorieën
Nieuws

Schrijf het BalansZomerverhaal 2020!

Onzekere tijden door het coronavirus brengen ook met zich mee dat de zomervakantie misschien anders loopt dan gepland. Wat doe je als je thuis moet blijven? Wat gaan jullie doen?

Stuur ons hierover jouw BalansZomerverhaal 2020 en laat je fantasie de vrije loop: humor, romantiek, spanning… wij kijken uit naar jóúw verhaal!

Stuur je verhaal (van maximaal 1200 woorden) uiterlijk 3 juni naar: redactie@balansdigitaal.nl

Jury

Een jury zal de inzendingen beoordelen. De jury bestaat uit:

 1. Suzanne Boomsma, directeur Oudervereniging Balans
 2. Adriaan van Dis, auteur van onder meer Adje doet heel druk
 3. Beatrice Keunen, redactiechef Balans
 4. Arjan Visser, auteur en journalist van onder meer de Tien Geboden-reeks in dagblad Trouw

Winnaar

De winnaar krijgt een gratis lidmaatschap van Balans voor één jaar.

Vijf deelnemers, onder wie de winnaar, dingen mee naar de online-workshop ‘Columns schrijven’, onder begeleiding van Beatrice Keunen.

Bekendmaking

De winnaar krijgt vanzelf bericht en wordt bekendgemaakt in het volgende BalansMagazine.
Het winnende verhaal verschijnt online!

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019

 

Categorieën
Onderzoek

‘Onderzoek kan bijdragen aan begrip voor gedrag bij ADHD’

Deens onderzoek wees eind 2019 uit dat ADHD en autisme genetische varianten delen, die gelijksoortig zijn. In de Balans Magazine van april 2020 staat hierover een artikel.

Tinca Polderman, universitair hoofddocent bij vier academische kinder- en jeugdpsychiatriecentra (Curium, Accare, Bascule, Karakter) gaat hierbij online dieper op de inhoud in. ‘Dit soort onderzoek kan het begrip van ouders voor hun kind met gedragsproblemen vergroten.’

Tinca: ‘Ik was niet verbaasd nee, over het delen van gelijksoortige genetische varianten bij ADHD en autisme, waarover eind vorig jaar werd gepubliceerd door het Deense nationale psychiatrische project iPSYCH in Nature Neuroscience. Onder meer omdat mijn eigen tweelingonderzoek in 2012 en 2013 al liet zien dat die genetische overlap er is. Ook collega’s uit Engeland en Zweden kwamen met soortgelijke resultaten.

Interessant is dat de DSM5 al toestaat dat de diagnose ADHD en autisme samen kunnen gaan. Dat was voorheen niet het geval, en lijkt nu dus – gebaseerd op dit onderzoek – wel een juiste keuze te zijn.

Op basis van tweeling-, familie- en adoptie-onderzoek is al twee decennia bekend dat ADHD hoog erfelijk is. Oftewel, individuele verschillen in ADHD-symptomen, van heel veel tot geen symptomen, in een populatie worden met name veroorzaakt door genetische verschillen tussen mensen. Wanneer genetische factoren een rol spelen, is het aannemelijk dat zij biologische mechanismen aansturen die een rol spelen bij ADHD.

We namen tot voor kort aan dat dit mechanismen in het brein moeten zijn, maar recent onderzoek naar andere psychiatrische symptomen legt ook een link met het immuunsysteem en het microbioom, dat zijn micro-organismen zoals bijvoorbeeld bacteriën.

Daar liggen nog veel onderzoeksvragen zoals ‘Hoe zou ons immuunsysteem of microbioom een effect kunnen hebben op ons gedrag?’, ‘Zijn deze effecten gelijk in verschillende gedragsstoornissen?’, en voor ADHD specifiek ‘Is het inderdaad alleen het brein dat een rol speelt in ADHD symptomen, of spelen ook daar andere biologische processen een rol’?

Het is echter nog onduidelijk welke biologische processen te maken hebben met ADHD. Het identificeren van genen die geassocieerd zijn met ADHD, is wel een belangrijke eerste stap om hier meer zicht op te krijgen. Als we weten wat de functie van de gevonden genen is, kunnen we die functie dus linken aan biologische mechanismen, waardoor we meer inzicht krijgen in het ontstaan en de behandeling van ADHD.

Ook kan er dan wellicht medicatie worden ontwikkeld dat effect heeft op dit mechanisme. En van daaruit een effect op de problemen die ADHD met zich meebrengt, ook problemen die eventueel worden gedeeld met autisme. Ik verwacht echter dat er nog veel onderzoek voor nodig is voordat de mensen met autisme of ADHD hier direct baat bij hebben.

Meerdere factoren

Het effect van bepaalde risicovolle genetische varianten zal voor elk individu verschillen, omdat deze varianten kunnen interacteren met andere genen, en met omgevingsfactoren. Oftewel, het effect van deze genetische varianten hangt af van de andere genetische varianten die iemand heeft, en kan ook samenhangen met specifieke omgevingsfactoren waaraan iemand wordt blootgesteld. Ook zijn er waarschijnlijk leeftijds- en sekseverschillen die in de processen een rol spelen.

Ik hoop dat de resultaten van dit soort onderzoek bij zullen dragen aan het verminderen van de stigma’s die nu soms nog aan autisme en ADHD kleven. In mijn optiek zijn autisme en ADHD extremere uitingen van eigenschappen die ook in de gewone populatie voorkomen, met de nadelen maar soms ook de voordelen die bij deze extremere vorm horen.

Ouders zullen door deze onderzoeks-uitslagen hopelijk beter begrijpen waar het gedrag van hun kinderen vandaan komt, en zullen hiermee beter kunnen anticiperen op, en begrip hebben voor dit gedrag.’

In de Balans Magazine die eind juni 2020 verschijnt, staat een interview met Hemmo Drexhage, emeritus-hoogleraar Immunologie aan het ErasmusMC in Rotterdam.

Invalshoek is de relatie tussen autisme en het immuunsysteem. Met een reactie van Wouter Staal, hoogleraar autismespectrumstoornissen aan de Universiteit van Leiden.

Artikel

Artikel ‘ADHD en autisme delen vergelijkbare genmutaties’

Bron: nature.com/articles/s41593-019-0527-8

Welkom bij Balans!

Categorieën
Onderzoek

Enquête Niveauverschillen na schoolsluiting

Willy de Heer, lid van het expertteam van Balans, plaatst enquête op website Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.

Balans brengt de enquête graag onder uw aandacht.

Niveauverschil

In de media wordt veel geschreven over het ongewenste niveauverschil tussen leerlingen na de schoolsluiting in verband met COVID-19. Door middel van deze enquête wil het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) de verwachtingen van leerlingen, ouders en professionals op dit gebied in kaart brengen.

Enquête

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan de enquête Niveauverschillen na schoolsluiting. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst (maximaal 10 vragen) voor leerlingen, ouders/verzorgers en professionals.

U kunt een keuze maken voor de juiste vragenlijst. Uw anonimiteit wordt uiteraard gewaarborgd.

In de vragenlijst van de leerling en de ouders/verzorgers wordt gevraagd de naam van de leerling in te vullen. Dit mag een verzonnen naam zijn, maar het is van belang dat ouders en leerling dezelfde (verzonnen) naam invullen. Dit verhoogt de kwaliteit van het onderzoek. U kunt voor elke leerling een aparte vragenlijst invullen.

Resultaten

De resultaten zullen in mei 2020 worden gepubliceerd op de website en in overige publicaties van het KML.

U kunt de enquête invullen tot en met 10 mei 2020.

 

Categorieën
Oproepen

Gezocht: jongeren 12 tot 18 jaar voor onderzoek prestatiedruk

Wij zijn Anne, Jasmijn en Lotte; drie studenten die de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan het afronden zijn. 

Voor het afronden van onze studie zijn wij bezig met een onderzoek dat zich richt op de invloed van prestatiedruk op middelbare scholieren.

Wij zijn ons ervan bewust dat het op dit moment een onzekere tijd kan zijn vanwege het corona virus en dat contact zoveel mogelijk vermeden moet worden. Hierdoor hebben wij ervoor gekozen om de interviews telefonisch af te nemen. Via deze weg voorkomen we verdere verspreiding van het virus en waarborgen we jullie en onze gezondheid.

Doel onderzoek prestatiedruk

Ons onderzoek draagt er hopelijk aan bij dat jongeren beter begrepen worden als ze (te) veel druk ervaren.

Tegenwoordig hoor je vele persoonlijke verhalen en verschijnen er regelmatig artikelen over de huidige prestatiedruk. Er is al veel onderzoek gedaan naar de prestatiedruk bij studenten, maar nog weinig naar de prestatiedruk onder jeugdigen.

Wie kan meedoen?

Wij zijn juist nu nieuwsgierig naar de verhalen van jongeren, waarbij in de afgelopen twee jaar ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zijn gesignaleerd, in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar, die prestatiedruk ervaren of ervaren hebben.

Uit ons vooronderzoek bleek dat prestatiedruk zowel positief als negatief kan zijn.

 • Positief, omdat wij vaak een beetje prestatiedruk nodig hebben om ons te motiveren, om gemotiveerd te blijven om te presteren en een doel te bereiken. Een voorbeeld is een datum koppelen aan het inleveren van je werkstuk of het maken van je toets.
 • Negatief wanneer je te veel druk ervaart en het je allemaal even te veel wordt, het soms niet meer lukt om te presteren of om jezelf te motiveren. Een voorbeeld van negatieve prestatiedruk kan zijn: een toets waar je ontzettend hard voor geleerd hebt en dan een onvoldoende haalt omdat je te nerveus was.

Na het voeren van een gesprek met Suzanne Boomsma van Balans, zijn we tot de conclusie gekomen dat Balans nog weinig informatie heeft over het onderwerp prestatiedruk. Met hulp van jullie als ouders en jongeren willen we onderzoeken hoe Balans ouders kan ondersteunen om te begrijpen wat prestatiedruk is, hoe het werkt en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Dit willen wij gaan doen door middel van interviews met jullie.

Graag willen wij ouders en jongeren interviewen over prestatiedruk op bijvoorbeeld school en wat jullie ervaringen hiermee zijn. Hiervoor willen wij graag, wanneer mogelijk de ouders en jongeren apart interviewen om te kijken of er overeenkomsten zijn of juist verschillen tussen het ervaren van prestatiedruk door de ouders en bij de jongeren.

Tijdens het interview gaan we in gesprek over je eigen ervaringen, ideeën en gevoelens over het onderwerp prestatiedruk. We doen ons best om het gehele interview in de gaten te houden hoe het met je gaat en je kunt altijd aangeven tijdens het interview dat het niet meer gaat en je bijvoorbeeld wil stoppen. Je bent niet de enige die in dit schuitje zit. Door jouw verhaal te vertellen hopen we veel ouders zoals jullie en jongeren zoals jij te helpen. Je hebt zelf de noodrem in de hand en wij letten ook op jou.

Door deel te nemen aan ons onderzoek help je andere die in eenzelfde situatie verkeren als jullie. Je helpt Balans om ouders zoals jullie en jongeren zoals jij beter te ondersteunen. Als je meedoet hoef je niet bang te zijn om je verhaal te vertellen, niks is fout. Alle informatie is welkom.

Iedereen komt een keer voor het eerst in aanraking met prestatiedruk en zal niet direct weten hoe je ‘precies’ moet handelen of reageren. Het is bij iedereen anders en geen enkele aanpak zal ‘perfect’ of ‘goed’ zijn.

Aanmelding en informatie

Je kunt je aanmelden via dit e-mailadres: anne.hiensch@student.hu.nl

Zie ook de informatie in de bijlage.

Bijlage oproep respondenten

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek dan kun je een mail sturen naar het bovenstaande mailadres.

Hopelijk tot snel, Jasmijn van Hensbergen, Lotte Jager en Anne Hiensch